Stellungnamen
Stellungname
Stellungnahme
prise de position
position point of view
tomada de posição
d' Regierung 1 huet an hirer Stellungnam op déi ekonomesch Contrainten higewisen