1
Stëmmungen
Stëmmunge
Stimmung Atmosphäre
ambiance atmosphère
atmosphere mood
ambiente atmosfera
um Begriefnes war eng gedréckte Stëmmung
an dësem Café ass ëmmer eng gemittlech Stëmmung
an senger Ausstellung weist de Fotograf déi verschidde Stëmmunge vun de Joreszäiten
Ambiance
2
kee Pluriel
Stimmung Ausgelassenheit, Fröhlichkeit
ambiance gaieté, exubérance
atmosphere ambiance good spirits
animação alegria, vivacidade
um Fest huet en Akkordeonist fir (gutt) Stëmmung gesuergt
wéi d' Leit 1 sech bis besser kenne geléiert haten, koum richteg Stëmmung op
3
Stëmmungen
Stëmmunge
Stimmung Laune
humeur disposition
mood state of mind
humor disposição
déi melancholesch Musek passt gutt bei meng Stëmmung
ech sinn es sat, op all deng Stëmmunge Rücksicht ze huelen!
ech sinn haut net an der Stëmmung , 1 fir danzen ze goen
1
Stëmmung
Ambiance