hunn
gestonk
intransitiv
sténken (no)
stinken (nach) riechen (nach)
puer
to smell (of) to stink (of)
cheirar mal feder (a)
wat sténkt hei esou?
am Schaf sténkt et no Mattegëft