hunn
gesteppt
intransitiv
steppen mit einer Maschine nähen
piquer coudre à la machine
to stitch with a sewing machine
pespontar à máquina
ech kann der de Sam vun denger neier Box steppen