Steppenhénkeldéif
Circus macrourus
Steppenweihe
busard pâle
pallid harrier
tartaranhão-de-peito-branco
wéi laang bréien d' Steppenhénkeldéif 1 ? 1
Steppewei
Steppenhénkeldéif
Steppewei