Steppeweien
Steppeweie
Circus macrourus
Steppenweihe
busard pâle
pallid harrier
tartaranhão-de-peito-branco
wéi laang bréien d' Steppeweien 1 ? 1
Steppenhénkeldéif
Steppewei
Steppenhénkeldéif