hunn
gestuel
transitiv
stehlen
voler dérober
to steal
roubar furtar
beim Abroch an de Musée si wäertvoll Gravurë gestuel ginn
EGS du kanns mer gestuel bleiwen! ech wëll näischt (méi) mat der ze doen hunn
EGS deen huet mer mäi ganze Mëtteg gestuel deen huet mech de ganze Mëtteg opgehalen
klauen
stielen
klauen