kee Pluriel
Sterblichkeit(srate)
(taux de) mortalité
mortality (rate)
(taxa de) mortalidade
a gewësse Länner ass d' Stierflechkeet 1 vun de Kanner nach ëmmer héich