stundenlang
de plusieurs heures (pendant) des heures
(lasting) for hours for hours
de várias horas durante horas
no stonnelaangem Waarde si mer endlech beim Dokter drukomm!
mir souzen um Stamminee an hu stonnelaang iwwer d' Liewe 1 philosophéiert
eist Klengt kann sech stonnelaang mat klengen Autoen ameséieren