Stoppen
Stoppe
Versteck
cachette
hiding place
esconderijo
komm eraus aus denger Stopp , 1 ech hunn dech gesinn!
an eisem Gaart sinn e puer gutt Stoppen