Stoppenzéier
Korkenzieher
tire-bouchon
corkscrew
saca-rolhas
géi sich de Stoppenzéier , 1 fir d' Fläsch 1 opzemaachen!
Tirebouchon
Stoppenzéier
Tirebouchon