hunn
gestrach
transitiv
streichen tilgen, weglassen
rayer supprimer
to cross out to cut to delete
riscar cortar suprimir
et gouf e wichtege Passage aus dem Text gestrach
wann hie wëllt spueren, da muss e gewëssen Depensë sträichen