Streeween
Streufahrzeug
véhicule de salage saleuse
espalhador de sal veículo
wéi et ugefaangen huet mat schneien, huet de Streewon stënterlech missen erausfueren
Streeauto
Streecamion
Streewon
Streeauto
Streecamion