Streiken
Streike
Streiker
Streik
grève cessation du travail
strike stoppage
greve
wärend dem Streik hunn d' Aarbechter 1 d' Fabrick 1 besat