kee Pluriel
Stress
stress
stress
stress tensão, pressão
vun deem dauernde Stress op der Aarbecht gouf hie krank