Strofgeriichter
1
Strafgericht Behörde
tribunal correctionnel tribunal pénal instance
tribunal correcional tribunal criminal instância
mäin Associé kënnt an den nächste Woche virun d' Strofgeriicht 1 , 1 well e Suen ënnerschloen huet
2
Strafgericht Gebäude
tribunal correctionnel bâtiment
tribunal correcional tribunal criminal edifício
d' Journalisten 1 hu virum Strofgeriicht op den Ugeklote gewaart