Stroossen
Stroosse
1
Straße Verkehrsweg
rue route
street road
rua estrada
d' Strooss 1 ass wéinst Aarbechte gespaart
fir d' Braderie 1 war vill Gewulls an de Stroossen
an de Schoulvakanzen ass manner Verkéier op de Stroossen
EGS deen aarme Kärel lieft op der Strooss deen aarme Kärel huet keng fest Wunneng
EGS de Proprietär huet de Locataire op d' Strooss 1 gesat de Proprietär huet de Locataire erausgehäit
EGS dat do liicht dem Mann vun der Strooss net an dat do liicht dem gewéinleche Bierger net an
EGS d' Gewerkschaft 1 rifft hir Memberen op, mat op d' Strooss 1 ze goen d' Gewerkschaft 1 rifft hir Memberen op, mat ze manifestéieren
2
Straße Fahrbahn
chaussée d'une voie publique
road for public traffic
faixa de rodagem
d' Kanner 1 däerfen net op der Strooss spillen
pass op, laf net an d' Strooss 1 ! 1
EGS eisen Auto hält d' Strooss 1 gutt EGS eisen Auto läit gutt op der Strooss eisen Auto huet eng gutt Stroosselag