Stroosseschëlter
Stroosseschëlder
1
Verkehrsschild Verkehrszeichen
panneau de signalisation
road sign
placa de sinalização
den Auto huet zwee Stroosseschëlter ëmgerannt a koum an engem Virgäertchen un d' Halen 1
2
Straßenschild
plaque de rue
street sign
placa de rua
op deem Stroosseschëld sinn direkt zwee orthografesch Feeler