hunn
strukturéiert
transitiv
strukturieren
structurer organiser
to structure
estruturar organizar
du hues däin Exposé gutt strukturéiert
et ass wichteg, d' Diskussioun 1 ze strukturéieren , 1 soss gëtt hott an har geschwat
glidderen
opglidderen
strukturéieren
glidderen
opglidderen