strukturell
structurel
structural organizational
estrutural
mir loossen den Ament eng strukturell Analys vun eisem Betrib maachen
de Chômage kann esouwuel konjunkturell ewéi och strukturell Ursaachen hunn
mat verschiddene strukturelle Reforme wëll d' Regierung 1 op déi gesellschaftlech Verännerunge reagéieren