Studenten
Studente
Student
étudiant
student
estudante universitário
de Student huet sech gutt op säin Exame virbereet
ech schaffen nach net, ech si Student
d' Studente 1 vun der Première hu gestreikt d' Schüler 1 vun der Première hu gestreikt