Stuffendieren
Stuffendiere
Wohnzimmertür
porte de (salle de) séjour
porta da sala de estar
wéi mir eise Gank frëschgemaach hunn, krute mer an engems eng nei Stuffendier aus Glas