Stummfilmer
Stummfilm
film muet
silent film
filme mudo
déi ausdrocksvoll Musek, déi d' Stummfilmer 1 begleet, hunn ech ganz gär