stutzig argwöhnisch
intrigué soupçonneux
suspicious curious
intrigado desconfiado
wéi ech déi zwee gesinn hu matenee pësperen, sinn ech stutzeg ginn
déi oppen Dier huet de Portier stutzeg gemaach