hunn
gestutzt
transitiv
stutzen schneiden, kürzen
(re)tailler réduire la dimension de
to trim to cut
aparar cortar, desbastar
de Coiffer huet mer de Baart gestutzt
et wier un der Zäit, datt d' Hecken 1 am Virgäertche gestutzt ginn