subjektiv persönlich
subjectif personnel
subjective personal
subjetivo pessoal
deng Krittäre fir d' Konscht 1 ze beurteele si mir ze vill subjektiv