Suelen
Suele
1
Sohle Schuhsohle
semelle d'une chaussure
sole of footwear
sola de calçado
de Schouster huet d' Suele 1 vu menge Schong frësch gekollt
mir hu gedanzt, datt d' Suele 1 gedämpt hunn mir hu vill a laang gedanzt
2
Sohle Einlegesohle
semelle (intérieure)
insole
palmilha para calçado
déi Schong si mer ze grouss, ech bräicht Suele fir dran
Schongsuel
3
Sohle Fußsohle
plante du pied
sole of the foot
planta do pé
wéi ech meng nei Schong ausgedoen hunn, hunn d' Suele 1 mer gebrannt
ech loosse mer haut gläich e puer Waarzen op der Suel ewechbrennen
Fousssuel
2
Suel
Schongsuel
3
Suel
Fousssuel