Suissen
Suissë
Gebäck mit einer Creme- und Rosinenfüllung
(pain) suisse viennoiserie
pão doce recheado com creme e passas de uva
kanns de mer wannechgelift eng Aachtchen an eng Suisse vum Bäcker matbréngen?