Sujeten
Sujete
1
Thema Frage
sujet thème, question, problème
subject theme, question
assunto questão
gëschter Owend hu mer iwwer e puer interessant Sujeten diskutéiert
d' Sujete 1 vum Exame ginn nodréiglech an enger Broschür publizéiert
Fro
Theema
2
Subjekt Satzglied
sujet grammatical
subject grammatical
sujeito gramatical
wat ass de Sujet vun dësem Verb?
Subjekt
1
Sujet
Fro
Theema
2
Sujet
Subjekt