VEREELZT
summesch wéi wantesch
sommers wie winters
été comme hiver
tanto no verão como no inverno
summesch wéi wantesch deet hien am léifsten Hiemer mat kuerzen Äerm un
(am) Summer wéi (am) Wanter
VEREELZT
summesch wéi wantesch
(am) Summer wéi (am) Wanter