Sursisen
Sursise
1
Bewährung Strafaufschub
sursis à l'exécution d'une peine
suspensão da pena
den Ugekloten gouf vum Geriicht zu zwee Joer Prisong mat Sursis verurteelt
2
Frist(verlängerung) Aufschub
sursis délai supplémentaire
prorrogação prazo suplementar
d' Locatairë 1 krute vum Geriicht e Sursis vun dräi Méint accordéiert, fir d' Wunneng 1 ze verloossen
Frist
2
Sursis
Frist