symbolisch
symbolique symboliquement
symbolical symbolically
simbólico simbolicamente
a villen Erzielungen huet d' Mier 1 eng symbolesch Bedeitung
d' Nidderknéie 1 virun engem Monument ass e symbolesche Gest
den neie Proprietär huet déi bankrott Firma fir de symbolesche Frang kaaft den neie Proprietär huet déi bankrott Firma fir eng ganz kleng Zomm kaaft, déi just agesat gouf, fir datt de Kontrakt konnt opgesat ginn