Symmetrien
Symmetrië
Symmetrie
symétrie
symmetry
simetria
d' Symmetrie 1 vun engem Gesiicht ass ni ganz perfekt