1
systematisch methodisch
systématique méthodique systématiquement
systematic methodical systematically
sistemático metódico sistematicamente
wa mer bei där Aarbecht net systematesch virginn, komme mer op kee gréngen Zweig
2
systematisch regelmäßig, häufig
systématique régulier, fréquent systématiquement
systematic frequent systematically
sistemático regular, frequente sistematicamente
dat systematescht Blomaache vu mengem Aarbechtskolleeg mécht de Patron rosen
den Noper stellt säin Auto systematesch viru meng Garagenafaart