Systematiken
Systematike
1
Systematik System
système structure
sistema lógica, coerência
iergendwéi hunn ech d' Systematik 1 vun de Kommareegelen nach ëmmer net verstanen
mir brauchen eng gewësse Systematik bei der Evaluatioun vun de Formatiounen
2
Biologie
Systematik biologische Einordnung
systématique classification biologique
sistemática classificação dos seres vivos
de Mënsch gehéiert der biologescher Systematik no zu de Primaten