Tabloen
Tabloe
1
Gemälde Bild
tableau peinture
painting
quadro pintura
wien huet den Tablo gemoolt, deen s de iwwerem Kamäin hänken hues?
Bild
2
Tabelle Liste
tableau (de données)
table of data chart
tabela (de dados)
déi vill Donnéeë wiere méi iwwersiichtlech an engem Tablo
Tabell
1
Tablo
Bild
2
Tablo
Tabell