hunn
getachtelt
transitiv
EGS
engem eng tachtelen
jemandem eine runterhauen
en coller une à quelqu'un une gifle
to slap somebody to clip somebody round the ear
pregar uma chapada a
wann s de deem eng tachtels , 1 da kriss de Problemer mat senge Bridder!
engem eng dauschen
engem eng dunnen
engem eng fachen
engem eng jauwen
engem eng klaken
engem eng praffen
EGS
engem eng tachtelen
engem eng dunnen
engem eng dauschen
engem eng fachen
engem eng jauwen
engem eng klaken
engem eng praffen