Täfelungen
Täfelunge
Täfelung Tafelwerk
lambris boiserie
revestimento de madeira lambri
déi hëlzen Täfelung am Rittersall gouf d' lescht 1 Joer restauréiert