Tanken
Tanke
1
Tank
réservoir cuve
tank container
depósito cuba
den Tank vum Auto ass voll bis uewenhin
de Wënzer fëllt de Wäin aus dem Tank an eeche Fässer ëm
2
Panzer Kampffahrzeug
char (d'assaut) blindé
tank armoured vehicle
tanque blindado
am Zweete Weltkrich hunn d' Tanken 1 eng wichteg Roll gespillt
Panzer
2
Tank
Panzer