Tariffer
Tarif festgelegte Summe
tarif montant fixé
tariff price list fare
tarifa quantia fixada
fir d' Locatioun 1 vum Festsall gëllt dëst Joer en neien Tarif
d' Tariffer 1 am ëffentlechen Transport ginn deemnächst eropgesat
vun zwielef Joer u mussen d' Kanner 1 de vollen Tarif bezuelen