Täuschungen
Täuschunge
1
Täuschung Irreführung
tromperie leurre
deception misrepresentation
engano ilusão, logro
pass op, déi Reklamm do ass eng affrontéiert Täuschung ! 1
2
optesch Täuschung
optische Täuschung
illusion d'optique
optical illusion
ilusão de ótica
d' Psychologie 1 versicht, d' optesch 1 Täuschungen ze erklären