telefonisch per Telefon
par téléphone au téléphone
by telephone by phone
por telefone telefonicamente
mir hunn haut telefonesch Kontakt mat all de Membere vum Veräin opgeholl
d' Doktesch 1 ass haut telefonesch net ze erreechen