Telefonskabinnen
Telefonskabinne
Telefonzelle
cabine téléphonique
phone box
cabina telefónica
ënnen am Duerf bei der Post steet nach eng Telefonskabinn
Kabinn