Telekommunikatiounen
Telekommunikatioune
Telekommunikation
télécommunication
telecommunication
telecomunicação
de Marché vun der Telekommunikatioun evoluéiert stänneg