kee Pluriel
Telearbeit
télétravail
working from home teleworking
teletrabalho
mëttwochs ass meng Partnerin ëmmer doheem, si mécht dann Teletravail
an der Zäit vun der Coronakris huet de ganze Service am Teletravail funktionéiert
Homeoffice