kee Pluriel
Terpentin
essence de térébenthine
turpentine
essência de terebintina
den Usträicher botzt seng Pinsele mat Terpetäin