Terrainen
Terraine
1
Gelände Areal Gebiet
terrain étendue de terre
site grounds
terreno extensão de terra
den Terrain vun der aler Schmelz muss sanéiert ginn
an där Diskussioun ass hien op sengem Terrain an där Diskussioun gëtt iwwer Saache geschwat, iwwer déi hie Bescheed weess
2
um Terrain
vor Ort
sur le terrain en intervention, dans l'action
no terreno na área de ação
d' Pompjeeë 1 goufe gutt op hiren Asaz um Terrain virbereet
mir bräichten d' Meenung 1 vu Leit vum Terrain
dee Reporter kanns de net op den Terrain schécken, e brüskéiert d' Leit 1 mat indiskreete Froen
3
Grundstück
terrain parcelle
building plot
terreno parcela
eist Haus steet op engem Terrain vu sechs Ar
mir hunn e puer interessant Terrainen hannerem Haus leien
Grondstéck
4
Spielfeld
terrain de jeu
playing field pitch
campo de jogos
eise Fussballsclub kritt en neien Terrain
wa mer eis net wëllen um Terrain blaméieren, musse mer besser spillen
den Arbitter huet zwee Spiller vum Terrain gesat
3
Terrain
Grondstéck
Areal