Tëschelandungen
Tëschelandunge
Zwischenlandung
escale en avion
stopover on a flight
escala em avião
wéinst deem schlechte Wieder hate mer eng ongeplangt Tëschelandung