Teststatiounen
Teststatioune
Teststation
station de test centre de dépistage
centro de testagem centro de diagnóstico
an eiser Teststatioun gi schiedlech Ofgasemissioune gemooss
well ech d' Symptomer 1 vum Covid-19 hunn, huet d' Doktesch 1 mech an eng Teststatioun geschéckt