Theesen
Theese
1
These
thèse théorie
thesis theory
tese teoria
a sengem neie Buch vertrëtt den Auteur nationalistesch Theesen
2
Dissertation akademische Examensarbeit
thèse (de doctorat) mémoire universitaire
dissertation
tese trabalho científico
meng Niess schafft schonn iwwer dräi Joer laang un hirer Thees
Dissertatioun
Dokteraarbecht
2
Thees
Dissertatioun
Dokteraarbecht